خانوادگی دور هم بودیم داشتیم فیلم تماشا می‌کردیم، یهو مادرم جیغ کشید گفت: صحنه، صحنه!… بابام هم هول شد، با ریموت زد یه کانال دیگه که ما چیزی نبینیم.
اعصابم داغون شده. قراره یکی از بچه‌ها تا آخر هفته برام این فیلم را بیاره که فقط تویش صحنه داره. خودش دیده، خیلی تعریف می‌کنه.
میگه بازیگراش از اول تا آخر فیلم مرغ می‌خورند به این گندگی، با چه ملچ‌مولوچی…!

Be Sociable, Share!